Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Trang chủ / Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng

Thoả thuận này được ký kết bởi và giữa bạn và CoinAZ.vn về việc sử dụng của bạn đối với mọi tính năng của CoinAZ.vn. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện này.

1 .Sử dụng Dịch vụ

Bạn có thể hiển thị nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn. TienDienTu.com có quyền đơn phương tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ hay quyền truy cập của bạn.

2. Sửa đổi Điều khoản

CoinAZ.vn có quyền sửa đổi các điều khoản của thoả thuận này bất cứ lúc nào và sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. Theo đó, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra định kỳ trang này. Để giúp việc đánh giá của bạn thuận tiện hơn, chúng tôi sẽ đăng ngày cập nhật ở cuối trang này. Các điều khoản này cũng sẽ được sửa đổi theo thoả thuận riêng của bạn và CoinAZ.vn

3. Hành vi của bạn

Bạn thừa nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa bạn đến nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với bạn trong bất cứ phương diện nào nào về nội dung của trang web hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan.

Khi sử dụng website này và các dịch vụ được cung cấp, bạn hoàn toàn đồng ý rằng:

Bạn sẽ không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết hoặc nhận xét, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên TienDienTu.com hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

4. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp trên CoinAZ.vn có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được CoinAZ.vn chọn lọc từ các nguồn khác. Thông tin trên website không được coi là khuyến nghị sử dụng, tiêu dùng, đầu tư v.v…, hoặc xác thực của CoinAZ.vn về bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

CoinAZ.vn không chịu trách nhiệm nếu thông tin không được cập nhật theo mong muốn của bạn. CoinAZ.vn không phải là đơn vị độc lập thẩm định thông tin và sẽ không khuyến cáo bất kỳ một xu hướng tiêu dùng hoặc đầu tư nào. Theo đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

5. Liên kết đến và đi từ CoinAZ.vn

Các liên kết tại CoinAZ.vn có thể dẫn bạn tới các website khác, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng CoinAZ.vn không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ chúng tôi cùng CoinAZ.vn khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong quy định hoặc sự sử dụng của bạn với website CoinAZ.vn

Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp. Không thỏa thuận nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc cấu thành bổn phận của chúng tôi đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa và giải quyết cho dù chúng tôi có mặt để tham gia tố tụng nếu chúng tôi không đưa ra sự đồng ý bằng văn bản trước đó. Chúng tôi có toàn quyền, với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho bạn, đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của chúng tôi sẽ không bị coi là nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn.

7. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. CoinAZ.vn không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Việc truy cập và sử dụng website CoinAZ.vn do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp NHƯ HIỆN CÓ. CoinAZ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý. CoinAZ.vn không có bất kỳ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc sự thích hợp cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

8. Thông báo về quyền tác giả

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại trang LIÊN HỆ.

Ban quản trị CoinAZ.vn

Ngày 22/02/2018